Chi tiết sản phẩm

Thuyền mây

Mã sản phẩm : TL082
Giá : 180,000
Mô tả : Làm bằng sợi mây ruột, tự nhiên Trong có lót vải