Chi tiết sản phẩm

sọt lục bình se

Mã sản phẩm :
Giá : Liên hệ
Mô tả : cái lớn : cao 36cm x miệng 38cm x miệng fi 1m2 x đáy fi 86cm cái nhỏ : cao 32cm x miệng 33cm x miệng fi 1m1 x đáy fi 72cm

Sản phẩm liên quan