Chi tiết sản phẩm

S/3 mây tẩy 5 cọg

Mã sản phẩm : GOM022
Giá : 250,000
Mô tả : Chậu miệng xanh đồng. - Bắt công nâu đen 4 cọng. -Đan mây tẩy 5 cọng. Sản phẩm dùng để cắm hoa giả, chưng bình phong tam cấp.

Sản phẩm liên quan

Giá : 150,000 VNĐ
Giá : 150,000 VNĐ