Chi tiết sản phẩm

HCN Bo cói C1

Mã sản phẩm :
Giá : 55,000
Mô tả : C1: 40 x 25 x h10/35cm - Khung đan bằng sắt - Dan lục bình vuốt dẹp, bo viền cói