Chi tiết sản phẩm

Giỏ bo cói c2

Mã sản phẩm :
Giá : 50,000
Mô tả : 34 x 22 x h9/34cm - Khung đan bằng sắt - đan lục bình vuốt dẹp, viền bo cói