Chi tiết sản phẩm

giỏ bán nguyệt hạt chuỗi (có trang trí )

Mã sản phẩm :
Giá : 300,000
Mô tả : không trang trí -50k